Doporučujeme jako doplněk jakékoliv léčby nebo jako prostředek k posílení ducha, mysli a těla.

Testování nejvhodnějších esencí  v poradně metodou kineziologie.  Jednotlivé květové esence rovněž přímo mísíme.

Pomáhají obnovit energii zablokovanou negativními emocemi z minulosti – např. strach, vyčerpanost, nízké sebevědomí, pýcha, ap. Pomáhají  tyto pocity harmonizovat, pomáhají odkrývat kdo skutečně jsme, vrátí nám odvahu uskutečnit své sny a přání.
Dr. Edward Bach věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy, na které musí existovat bezpečný způsob léčení.
Esence jsou čistě přírodní, bez vedlejších účinků a vhodné i pro malé děti.

1. Řepík

• negativní stav: vnitřní neklid, bolest a negativní pocity ukrývá za fasádu smíchu, pohody a veselé nálady, nasazuje si masku bezstarostnosti. Není schopen sdělit svůj problém
• pozitivní stav: pomáhá vidět věci s nadhledem, na situaci pohlédnout objektivně, podívat se na problém, objevit ho v sobě a začít ho řešit
Dívám se na sebe objektivně, znám své světlo a svůj stín
* Mír najdu v sobě

2. Osika

• negativní stav: Převládá strach bez zjevné příčiny, z neznámých věcí a situací. Jsou to bezdůvodné obavy, úzkosti. Vytváření katastrofických scénářů. Nejasné předtuchy nebezpečí. Špatný spánek, stísněné pocity, noční můry
• pozitivní stav: pomáhá překonat vnitřní nedůvěru, posílit duši (aby to mozek netáhl sám) Zvyšuje citlivost.
Důvěřuji a miluji
* Mám srdce plné důvěry a síly

3. Buk

• negativní stav: kritičnost, arogance, netolerance, posuzování, odsuzování, hodnocení druhých bez empatie
• pozitivní stav: pomáhá toleranci, vžít se do situace toho, kdo je kritizován a odsuzován
Jsem v souladu sám/sama se sebou i s jinými
* Uzavírám mír sám/sama se sebou i s jinými lidmi

4. Zeměžluč

• negativní stav: slabá vůle, ˇ sebevědomí, neasertivní, přepracovaní, zneužívaní lidé
• pozitivní stav: pomáhá získání většího respektu, uvědomění si vlastní identity, naučit se říkat ne a uvědomit si vlastní cenu. Již není vyřazen ze společnosti a může se zařadit do skupiny.
Jsem zodpovědný/á za vše, co ve svém životě vytvářím
* Za svůj vývoj jsem zodpovědná/ý pouze já sám/ sama
* Svůj úkol najdu pouze sama/sám v sobě

5. Voskovka

• negativní stav: ti, jež znevažují svůj vlastní názor, převládá nedůvěra, pochybnosti o schopnostech, slabá vůle, omezená schopnost naslouchat vnitřnímu hlasu, nevěří své intuici, závislost na mínění ostatních
• pozitivní stav: pomáhá zlepšit intuici, vnitřní hlas, důvěru v sebe, být v kontaktu se svou duší. Umění sjednotit abstraktní a logické myšlení
Z myšlenky roste energie a z energie roste myšlenka
* Jen já mohu rozhodnout o tom, co je pro mě dobré
* Důvěřuji svému vnitřnímu vedení

6. Mirabelka

• Nekontrolovatelné výbuchy hněvu. Vnitřní tenze, strach z uvolnění se, ztráty kontroly, hysterie, agrese, dlouho potlačované emoce vedou k výbuchům
• pozitivní stav: pomáhá spojit se s vlastním podvědomím, ^ odvahu, sílu, otevřenost změně, novým procesům. Pochopení toho, že překážky pomáhají růstu.
* Jsem v souladu s vesmírným zákonem a řádem
* Opouštím staré představy
* Plním svůj životní úkol

7. Kaštan (pupen)

• negativní stav: opakované, stále stejné chyby. Ti, kteří jsou nepoučitelní. Přehlíží sami sebe. Říkají ano, ano, ano i když se jim to pokaždé vymstí. Nechtějí udělat další životní krok.
• pozitivní stav: pomáhá uvědomit si vlastní chybu, být tady a teď. Převést duchovní zákony do praxe.
Vítám každou novou zkušenost, která ke mně přichází a beru si z ní poučení
* Z každé zkušenosti se učím něco nového

8. Čekanka

• negativní stav: egocentrismus, vlastnické chování, panovačnost, horlivost, nutnost mít plnou pozornost od okolí, manipulativní, vměšující se. Klade si podmínky v lásce: když ty…
• pozitivní stav: pomáhá pocítit lásku, rozvíjí mateřské pudy, bezpečí snahu pomáhat druhým, bez očekávání protihodnoty
Cit vede k soucitu a soucit k harmonii
* Jistotu nacházím v sobě

9. Plamínek

• negativní stav: nepozorní, snílci, unikající do světa snů. Roztěkaní a mají sklon k omdlévání. Často studené ruce a nohy
• pozitivní stav: pomáhá tvořivosti ^ inspiraci k umělecké tvorbě….
Jsem tady a teď
* Nechávám se inspirovat a své myšlenky převádím na skutek

10. Plané jablko

• negativní stav: puntičkář, alergický na pořádek, na druhého člověka
• pozitivní stav: pomáhá zbavit se čehokoliv, co má člověk příliš rád. ^ velkorysost, pořádek na správném místě. Transformace negativní energie v pozitivní
Nadechuji světlo a vydechuji tmu
* Jsem šťastná bytost s individuálními vlastnostmi

11. Jilm

• negativní stav: ti, kteří trpí pocity, že něco nemohou zvládnout, nepokojná mysl, nejistí, že zvládnou úkoly a povinnosti, jenž jsou na ně kladeny. Mají moc zodpovědnosti, na nich leží svět. Komplex nepostradatelnosti.
• pozitivní stav: navrací nadhled a ztracenou důvěru, sebejistotu, sebedůvěru, spolehlivost, umění plánovat beze strachu.
Vybírám si takové úkoly, které zvládám                                                                                                                                                * Na situaci stačím

12. Hořec

• negativní stav: pesimističtí, skeptičtí, pochybující o sobě, odvahu ztrácejí a jsou bez odvahy
• pozitivní stav: navrací optimismus, schopnost přijímat a řešit konflikt, důvěra, naděje, pozitivní tvůrčí myšlenky
Světlo je vidět jenom ve tmě
* Věřím v konečný úspěch
* Vše má svůj hlubší smysl
* Překonávání překážek je příležitostí k učení

13. Kručinka

• negativní stav: ti, kteří si potřebují uvědomit, že žádné šance nejsou ztraceny, a že mohou začít znova.
• pozitivní stav: Pomoc v beznaději, Uvědomění si, že život přináší problémy, schopnost to uchopit s vírou, že se to zlepší. Pochopit a akceptovat svou karmu
Vše se vyvíjí dle vnitřní zákonitosti
* Vždy mám naději
* Každý nový den je nová možnost

14. Vřes

• negativní stav: odpoutat mysl od sebe a přemýšlet o svých důležitých problémech, ti, kteří jsou upovídaní, hlasití, nemají rádi samotu. Vyžaduje pozornost jako malé dítě, které potřebuje publiku.
• pozitivní stav: Rozvíjí schopnost naslouchat a nacítit se na druhého. Je schopen pomáhat a respektovat názor druhých
Život znamená dávat i brát
* Co je pro mě správné, to se ke mně dostane
* napojuji se na proud energie z Univerza 

15. Cesmína

• negativní stav: vlastnosti jako žárlivost, nenávist, pomsta, podezíravost, nedůvěra. Zavřené srdce
• pozitivní stav: otevírá 5.č., láska je bezpodmínečná, nedělitelná, pochopení vlastních citů
Jsem světlo a láska
* Miluji, jsem milován/a a otvírám své srdce

16. Zimolez

• negativní stav: Tesknící po tom, co bylo, po lidech. Koupou se v minulosti. Trpí problémy se stratech a studem
• pozitivní stav: pomáhá soustředit se na přítomnost, na minulost pak pohlédnout s nadhledem. Schopnost změny a zkušenosti z minulosti převést a uplatnit v  přítomnosti
Žiji pro dnešní den
* Každý den je napínavý a přináší spoustu nového
* Žiji pro dnešní den

17. Habr

• negativní stav: Ti, kteří se vymlouvají a nejsou schopni zvládnout své povinnosti. Často unavení, rezignují na život
• pozitivní stav: pomáhá pustit se do práce a zvládnout jí. ^ duševní aktivity, svěžesti. Pomáhá myslet rozvážně a s chladnou hlavou. ^ jistota a síla.
Vše dělám hravě a s radostí
* Dělám to, co mi přináší radost a to, co dělám mi radost
* Všechno lehce zvládnu

18. Netykavka

• negativní stav:  Ti, kteří dělají z komára velblouda , netrpěliví, neposední, nervózní a vyčerpaní. Nervové vypětí a trpí bolestmi hlavy a žaludku. Tiky, poruchy spánku, ohlodané nehty, skáčou do řeči – mají přestřelující reakce
• pozitivní stav: pomáhá zvládnout mentální podráždění, ^ trpělivost, a pochopení a vnitřní nezávislost
Všechno má svůj čas
* V hlavě je klid a mé srdce bdí

19. Modřín

• negativní stav:  lidé méněcenní, bojí se a nemají pozitivní přístup k životu, nechávají se zneužívat a jsou  manipulovatelní
• pozitivní stav: pomáhá ^ smělost a sebedůvěru, pustit se do života beze strachu, vidět svět realističtěji, ^ iniciativa a otevřenost říci své názory
Každý den nabízí nový začátek
* Umím to, chci to, udělám to, dělám to

20. Kejklířka

• negativní stav: lidé bez odvahy a plni strachu, sužováni fobiemi, přecitlivělí
• pozitivní stav: pomáhá sesbírat odvahu, důvěru a citlivost, porozumění pro druhé, osvobození ledvin od strachu
Ve svém srdci nacházím nadějí, víru a lásku
* Důvěřuji svému vnitřnímu vedení
* Mám odvahu a sílu

21. Hořčice

• negativní stav: introverti s propady nálad, smutek bez příčiny
• pozitivní stav: když připlave mrak, tak ho esence rozptýlí tak, aby zase vysvitlo slunce. Návrat radosti a stability, když je dobře i špatně. Pro překonání životních zkoušek, tak aby je zvládli a nepropadali malomyslnosti
Věřím ve šťastnou budoucnost
* Jsem plná/ý radosti
* Moje srdce je lehké a veselé

22. Dub

• negativní stav: Sklíčený a vyčerpaný bojovník, poražený, přepracovaný, neschopný odpočinku
• pozitivní stav: Pomáhá znovu získat sílu a zkorigovat pracovitost, stejně jako zodpovědnost a pečlivost, nepracovat za druhé
Zvládnu všechny životní překážky
* Zvládnu to, protože do mě vtéká energie u pradávného zdroje

23. Oliva

• negativní stav: lidé unavení, kteří neumí zacházet s životní energií
• pozitivní stav: doplňuje a obnovuje energii, pomáhá nalézt svůj zdroj energie, umět regenerovat síly, být flexibilní ve všech životních situacích
* V celé mé bytosti proudí energie světla a lásky
* Cítím, jak do mne proudí energie z Univerza

24. Borovice

• negativní stav: ti, kteří trpí pocitem viny, sebeobviňování, sebe trestání, výčitkami podceňují se. Mající touhu po sebeobětování a za sebemenší přestupek se trestají
• pozitivní stav: pomáhá odpustit sám sobě, ^ trpělivost, pokoru, skromnost, soucítění
Odpuštění je klíčem ke štěstí
* Odevzdávám se svému vnitřnímu vedení
* Miluji se taková/ý jaká/ý jsem

25. Jírovec (kaštan čerený)

• negativní stav:  strach, obavy o druhé, emoce propojené solarem = strachem,nedostatek důvěry a pozitivního myšlení
• pozitivní stav: pomáhá zbavit se strachu tak, aby mysleli na rodinu, lásku racionálně, pomáhá nalézt důvěru v dobrý konec, pozitivní myšlení. Spojení se pakrálem prostřednictvím lásky
Vyzařuji klid, mír a optimismus
* Všechny mé myšlenky jsou pozitivní
* Vše se vyvíjí pozitivně, jsem samostatná osobnost

26. Devaterník

• negativní stav:  bušení srdce, zpocené ruce, bolest na solaru, nervová labilita se sklonem k zhroucení. Děti, které byly samotné.
• pozitivní stav: pomáhá zbavit se děsu a nočních můr, představ a paniky, ^ odvaha, vyrovnanost, pocit štěstí a bezpečí. Vyrovnat solar!
* Jsem v kontaktu se svou duší
* Já jsem víc, než moje tělo
* Proudí ke mně netušené síly

27. Skalní voda
• negativní stav: lidé, kteří mají disciplínu a potlačují vlastní potřeby, jsou vitální, sexuálně zaměření, mottem je: musím být lepší, než ti druzí a být jejich vzorem = nevybočit zprava zleva
• pozitivní stav:  shovívavost, přísnost, pomáhá změkčovat tvrdost, navodit vnitřní mír a radost, osvobození a schopnost přizpůsobit se, nechat odejít. Vrací radost ze života
Přijímám nové poznatky a nechávám se unášet řekou života
* jsem otevřená/ý pro nové poznatky a zážitky

28. Chmerek

• negativní stav: lidé těkaví, nerozhodní, rozervaní, mění náladu i názory. Podobní dětem- smích přechází v pláč nebo naopak. Nespolehliví, plní pochyb, roztěkaní
• pozitivní stav: pomáhá najít naše možnosti a zaměřit myšlenky tak, abychom viděli vlastní životní cestu nebo schopnost
Naslouchám svému srdci
* Ve svém středu najdu konečné rozhodnutí
* Jsem ve spojení se svým Vyšší Já

29. Snědek

• negativní stav: smutek (po nehodě, smrti, hlubokých traumatech jako znásilnění, pohlavní zneužití), násilí obsažené v generacích. Ti, kteří zadrhávají v řeči, nesou následky psychického šoku, mající silné bolesti
• pozitivní stav: pomáhá osvobodit mysl od smutku, utišit duši, bolest, regenerovat tělo, mysl i ducha.
Zbavuji se negativních emocí a uvolňuji veškeré energetické blokády
* Mám v hlavě jasno a vše v pořádku
* Má vnitřní komunikace na všech rovinách funguje 

30. Jedlý kaštan

• negativní stav: Rezignovaní, pocit beznaděje, zoufalství , vnitřní bolest, bloudění ve tmě
• pozitivní stav: vrací víru v život, vysvobození a víra ve vyšší moc, může nastat změna, víra v nové šance, že to zvládnu
Mé vnitřní bytí je nezničitelné
* Po každé noci přichází nové ráno

31. Sporýš

• negativní stav: vnitřní tenze, impulzivní lidé, sotva dosednou, už ví, že mají být jinde podráždění, nervózní, až fanatičtí
• pozitivní stav: pomáhá polevit, odpočívat, regenerovat síly, nalézt  sebedisciplína, nadšení, inspiraci, vnitřní vyrovnanost, harmonii, rozvahu
Harmonie vyrůstá z lásky s vědomím, že je chráněná
* Stávám se nádobou vyšších sil a odevzdávám se zcela mému vnitřnímu vedení

32. Hroznové víno

• negativní stav: Ti, kteří touží po moci a zneužívají své moci. Ctižádostiví, diktátoři, tyrani, despotičtí a ti, kteří používají pouze hlavu a myšlení
• pozitivní stav: pomáhá zbavit se krutosti, drsnosti a nalézt porozumění, pomáhat druhým, být pod Bohem a ne Bohem. Přirozené prosazování se a moudrý vládce a vůdce, předat dál všem to, co umím.
Vládnout znamená sloužit
* Poznávám a respektuji jedinečnost každého individua
* Pomáhám, abych si pomohl sám

33. Vlašský ořech

• negativní stav: pocit nejistoty, frustrace z minulosti, ovlivnitelní, kolísavé myšlení, skepse
• pozitivní stav: pomáhá přenést se přes vše, abychom neztratili cestu, učinit nový životní krok, změnu. Opustit minulost, nalézt nový začátek a nezaujatost
Každé mé pozitivní rozhodnutí mě přibližuje na cestě k cíli
* Následuji pouze své vnitřní vedení
* Nechávám odejít všechna omezení, která mě zdržovala v dosažení mých životních cílů

34. Kakost

• negativní stav: nadřazenost, pýcha, rozervanost a chladnost – tuhnutí kloubů, kyčlí, loktů. Uzavírají se, neláska sama k sobě
• pozitivní stav: Pomáhá vycházet s lidmi přátelsky a udržet si hrdost. Pokora, moudrost, důvěra, nezávislost, zdravé sebevědomí
* Já potřebuji svět a svět potřebuje mně
* Ve svém životě dělám vše s láskou a pokorou

35. Bílý kaštan

• negativní stav:  ti, jež neustále myslí na jednu věc, halucinace, špatné spaní, napětí, nervozita, řeč sám pro sebe a se sebou
• pozitivní stav: vrací pokoru, napomáhá meditovat nad větou, nalezení rovnováhy uvnitř sebe sama, dodává klid a mír. Mentální úroveň pomáhá využít konstruktivně
V mé duši je klid a mír

36. Oves hluchý

• negativní stav: nespokojenost, vidí své skutečné schopnosti a talenty, nedostatek odvahy.
• pozitivní stav: pomáhá  cílevědomosti, dokáží dělat více věcí najednou
Spojuji se svým Vnitřním já
* Vidím vše jasně a přitahuji pro sebe vhodné možnosti

37. Šípková růže

• negativní stav: děti, které nechtějí na svět, chtějí umřít, apatie, vnitřní kapitulace, nezúčastněnost, nechuť žít. Fatalismus – podléhají osudu
• pozitivní stav: podporuje pozitivní a konstruktivní myšlení, nalezení cíle, radost ze života, vnitřní svoboda, flexibilita
Od života dostávám jen to, co si zasloužím
* Vše, co si přeji od života mi patří
* Cítím, jak se můj život stává stále krásnějším a zajímavějším

38. Vrba

• negativní stav: ti, kteří obviňují jiné, škarohlídi, negativně naladění a litují se
• pozitivní stav: pomáhá přenést se přes nepřízeň osudu, přebrat zodpovědnost za svůj osud
Myslím a jednám pozitivně
* Beru svůj život pozitivně do rukou

39. Krizová esence (Rescue Remedy)
• Obsahuje 5 esenci – slíva třešňová, netýkavka žlázonosná, bílá lesní réva, devaterník a snědek okoličnatý
• Harmonizuje všechny krizové situace, např. úmrtí, nehody, strach z jednání, návštěvy lékaře, zkoušek, operace, stavy po obdržení špatné zprávy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..