Je zakladatelem ICS – Institute for Conscious Sensuality (Institut pro vědomou smyslnost), ale také je Robert členem International School of Temple Arts (Mezinárodní školy chrámového umění) a pracoval s mnohými dalšími učiteli posvátné sexuality po celém světě. Je certifikovaným masérem nabízejícím práci s tělem, která spojuje prvky havajské masáže lomi lomi, thajské masáže, kranio-sakrální terapie a techniky pelvic release (uvolňování pánve) do hluboce posilňujícího a transformačního procesu. Nabízí též koučink vědomé smyslnosti, výcviky a mentoring po telefonu / emailu / osobně.

Robert je milovníkem přírody, dobrovolnickým záhradníkem pro vzdělávání veřejnosti a Robertem Kennedym Jr. byl jmenovaný Riverkeeperem (členem neziskové organizace pro ochranu řeky Hudson jako zdroje pitné vody pro New York). Pracoval na poli environmentálního aktivismu, politicky se angažoval v Sierra Clubu pro ochranu životního prostředí, je certifikovaným permakulturním designerem a spoluzakladatelem La’akea Community, centra pro vědomý komunitní život a environmentální vzdelávání na Havaji. V minulosti se věnoval zen-budhistické meditaci, józe, re-evoluačnímu poradenství a nenásilné komunikaci.

Tyto aspekty propojil vytvořením Institute for Conscious Sensuality (ICS, Institutu pro vědomou smyslnost), kde poskytnul rámec pro smyslný život zahrňující krásné prostory, permakulturní zahrady, udržitelný způsob života, duchovní kultivaci a co je možná nejdůležitejší: komunitu založenou na vědomé komunikaci a vědomém praktikování intimity.

Nový „domov“ Institutu se na Havaji rozvíjí na 25 akrech (asi 10 ha) krásné půdy nedaleko pláže. Kromě ICS bude na těchto 25 akrech též eko-vesnice s několika domy a budou se tam organizovat permakulturní workshopy a aktivity udržitelného zemědělství.

Odtud Robert cestuje do zahraničí vést workshopy, výcviky a různé akce. Napsal knihu o vědomé smyslnosti, vědomé komunikaci a trvalé udržitelnosti.