Jsou jedinečnou prožitkovou sebepoznávací metodou, která odhaluje vlivy skrytých sil v našich vztazích. Všechny mezilidské vztahy vytváří vztahové systémy, kde fungují určitá pravidla a zákony. Nejsilnějším takovým systémem, který nás v našem jednání ovlivňuje nejvíce je rodinný systém. Tvůrcem konstelačních technik je Bert Hellinger.

Konstelace Vám umožní získat porozumění mezilidským vztahům a poznat více sami sebe. Můžete se dotknout vlastního nitra, uvolnit svou osobní sílu a žít svobodnější, plnější a vědomější život.

Pomocí konstelačních technik se můžeme podívat jinak na důležitá témata, aktuální v našem životě, jako jsou nemoci a zdraví nebo třeba finanční a majetkové potíže.